Aktualności

Ankieta dot. wdrożenia Dyrektywy Fałszywkowej

Weź udział w ankiecie!

Egzekwowanie i sankcje za nieprzestrzeganie przepisĂłw

GIF wyraził się jasno, że wymagane są odpowiednie sankcje, aby przepisy Dyrektywy FMD były egzekwowane w Polsce. Są one czynnikiem odstraszającym, zapobiegającym zachowaniu, które mogłoby zagrażać zdrowiu publicznemu.

Korzyści Dyrektywy FMD

Poza identyfikacją leków sfałszowanych, implementacja Dyrektywy FMD oferuje również inne potencjalne korzyści dla zespołów aptecznych:

Wykorzystanie danych

Właściciele aptek będą mogli wykorzystać dwie formy danych. Pierwsza to „twarde dane”, wydrukowane na każdym opakowaniu i zakodowane w matrycy 2D. Zawierają one informacje o produkcie (nazwa, moc produktu, postać farmaceutyczna, itd.) oraz dane dotyczące partii/terminu ważności. Pomogą one w kontroli towaru, uzupełnianiu towaru, sprawdzaniu poprawności i sprawdzaniu terminu ważności. Dane te można odczytać i wykorzystać w każdej chwili, bez łączenia się z repozytorium.

Zwracanie lekĂłw do hurtowni

Apteki w dalszym ciągu będą mogły zwracać leki do hurtowni w uzgodnionym okresie czasu i zgodnie z ustaleniami. Niemniej jednak, hurtownie mają obowiązek weryfikacji wszystkich zwróconych leków. Przed ponownym przyjęciem ich do magazynu, istnieje obowiązek sprawdzenia, czy mają one wciąż status „aktywny”.

Specjalne formy wydawania, opakowania dzielone oraz dostarczanie recept

Apteki ogólnodostępne zaopatrują pacjentów w różne formy leków. Wszystkie z nich wymagają dostosowania do wymagań Dyrektywy FMD. Proces ten obejmuje przygotowanie Unit Dose i innych form jak receptura, czy dzielnie tabletek.