Niepowtarzalne identyfikatory

Każde opakowanie leku wydawanego na receptę musi posiadać niepowtarzalny identyfikator (UI) w postaci kodu matrycowego 2D. Jeśli rozmiar opakowania na to pozwala, powinno ono zawierać także te same informacje w formie tekstu czytelnego dla człowieka, przylegające do kodu 2D.

Niepowtarzalny identyfikator zawiera:

  • Kod produktu: nazwa, nazwa zwyczajowa, postać farmaceutyczna, moc produktu, wielkość opakowania i rodzaj opakowania
  • Numer seryjny: składający się z maksymalnie 20 znakĂłw, będący sekwencją liczbową lub alfanumeryczną
  • Krajowy numer refundacyjny: krajowy numer identyfikacyjny, jeśli jest on wymagany przez państwo członkowskie
  • Numer partii: składający się z maksymalnie 20 znakĂłw
  • Termin waĹźności: w formacie RRMMDD

Ze względu na to, iż informacje te znajdą się na każdym opakowaniu, można je również wykorzystać do niektórych działań prowadzonych w aptece, np. uzupełniania towaru, rotacji towaru oraz sprawdzania poprawności.

Drukuj