Praktyczne wskazówki dla aptek ogólnodostępnych - hurtownie farmaceutyczne

 Czy leki otrzymane z hurtowni/od producenta wymagają weryfikacji?

Nie ma takiego wymogu, ale można to zrobić, jeśli jest taka wola.

Czy hurtownia może wycofać towar za mnie, lub czy ja mogę wycofać towar otrzymany z hurtowni?

Nie. Wycofywanie w aptece musi odbywać się „w momencie dostarczania produktu leczniczego pacjentowi”. Oznacza to, iż wycofywanie musi odbywać się w czasie możliwie najbardziej zbliżonym do dostarczania produktu leczniczego pacjentowi. Wycofywanie w momencie otrzymania towaru nie spełnia tego kryterium. Ponadto, po wycofaniu, status towaru można zmienić po upływie 10 dni, co oznaczałoby, że wszystkie produkty lecznicze wycofane więcej niż 10 dni wcześniej nie mogłyby zostać zwrócone do hurtowni.

Hurtownie mogą wycofać produkty dla pracowników służby zdrowia, organów administracji publicznej i innych organizacji, które wykorzystują leki lub dostarczają je okazjonalnie w swojej pracy, lecz apteki ogólnodostępne i szpitalne są szczególnie wyłączone z tej praktyki.

Posiadam zezwolenie na prowadzenie hurtowni. Co to dla mnie oznacza?

Nie tylko będą Państwo musieli przestrzegać przepisów dotyczących aptek, ale również tych dotyczących hurtowni. Obejmuje to szereg różnych kroków i zalecamy lekturę Rozporządzenia Delegowanego [2016/161] w celu zapoznania się z tymi zasadami.

Czy w dalszym ciągu będzie można zwracać produkty lecznicze do hurtowni?

Będzie to uzależnione od regulaminu hurtowni, ale generalnie, jeśli towar nie został wycofany i element zabezpieczający przed naruszeniem jest nieuszkodzony, po wprowadzeniu Dyrektywy FMD procesy zwrotów nie powinny ulec zmianie. Hurtownie będą musiały zweryfikować status wszystkich zwracanych produktów leczniczych, tak więc produkty, które nie mają statusu „aktywny” nie zostałyby przyjęte.

 

Drukuj