Praktyczne wskazówki dla aptek ogólnodostępnych - aspekty techniczne

Co zrobić w przypadku utracenia połączenia z systemem/Internetem?

Jeśli połączenie z repozytorium nie jest możliwe, interfejs oprogramowania lub program komputerowy do autentyfikacji leków zarejestruje zeskanowane kody, które zostaną zweryfikowane, kiedy repozytorium zacznie działać. W międzyczasie, można normalnie wydawać leki.

Jeśli lokalny system FMD przestanie działać, należy dokonać rejestru niepowtarzalnych identyfikatorów produktów leczniczych wydanych pacjentom, tak aby można było je wycofać, kiedy system FMD ponownie zacznie działać.

Co się stanie w przypadku uszkodzenia kodu lub w sytuacji, gdy skaner nie może odczytać kodu?

Niepowtarzalny identyfikator musi być widoczny na produkcie medycznym w formacie czytelnym dla człowieka na wypadek, gdyby skaner nie mógł go odczytać. Aby dokonać autentyfikacji leku, kod można wprowadzić manualnie. Niemniej jednak, jeśli skaner nie może odczytać kodu 2D i z powodu uszkodzenia odczytanie kodu w formacie czytelnym dla człowieka nie jest możliwe, zaleca się nie wydawanie leku pacjentom.

Czy konieczne jest oddzielne połączenie internetowe dla FMD?

Systemy FMD nie będą wymagały oddzielnego połączenia internetowego, wystarczy połączenie główne (np. HSCN lub N3), ale jeśli jest taka wola, systemy mogą działać na oddzielnym połączeniu.

Moje połączenie internetowe/szerokopasmowe jest wolne. Czy to wpłynie na system?

Nie. System został zaprojektowany do pracy przy bardzo wolnym łączu internetowym.

Czy Dyrektywa FMD będzie miała wpływ na sposób działania Systemu Recept Elektronicznych?

Nie będzie bezpośredniego wpływu na pracę E-recepty, lecz systemy ISV (Kamsoft, ILC, Malicki itd.)  posiadające zintegrowaną funkcję FMD można skonfigurować, aby łączyły się z wycofywaniem produktów leczniczych w momencie wydawania ich pacjentom, i wysyłały wiadomość o wydaniu produktu do centrali.).

W jaki sposób FMD może pomóc w identyfikacji błędów przy wydawaniu?

Korzystając z systemu ISV (Kamsoft, ILC, Malicki itd. / FMD, oprogramowanie będzie miało możliwość sprawdzenia, czy zeskanowane produkty lecznicze pokrywają się z informacjami na e-recepcie. Jeśli występuje niezgodność, użytkownik zostanie powiadomiony przez system, zmniejszając w ten sposób prawdopodobieństwo wydania pacjentom niepoprawnie wybranych produktów medycznych.

Czy wymagane są dwa rodzaje skanerów – jeden do „normalnych” kodów 1D i drugi do kodów 2D?

Nie. Skanery kodów 2D skanują również normalne kody 1D.

 

Drukuj