Reguła 10 dni

Po wycofaniu produktu, istnieje możliwość przywrócenia jego statusu w repozytorium w Polsce na aktywny, jeżeli produkt leczniczy nie został dostarczony pacjentowi. Można to zrobić w ciągu 10 dni od jego wycofania; proces ten nosi nazwę reguły 10 dni.

Proces przywrócenia statusu musi odbywać się w tym samym miejscu, tzn. w tej samej aptece, w której dokonano wycofania, pod warunkiem, że produkt leczniczy nie został dostarczony pacjentowi, nie upłynął termin ważności produktu leczniczego oraz opakowanie produktu leczniczego nie zostało zarejestrowane w systemie baz jako wycofane.

Po wycofaniu produktu, jeśli pacjent nie odbierze leku, nie można go dostarczyć innemu pacjentowi. A zatem, jeśli apteka wycofuje produkty w momencie ich wydania, ale pacjent nie odbiera leku od razu, istnieje ryzyko, że kolejny nieodebrany produkt nie będzie mógł zostać wydany innemu pacjentowi do momentu, gdy nie zostanie przywrócony jego status, czyli do 10 dni.

Oznacza to, że dla większości aptek wycofywanie produktów leczniczych w momencie ich wydawania nie będzie dobrym rozwiązaniem. Jednym ze sposobów przeprowadzania procesu autentyfikacji jest wykorzystanie systemu FMD, który przechowuje niepowtarzalne identyfikatory opakowań zbiorczych lub leków wydawanych na receptę i kojarzy te dane z pojedynczym kodem, który byłby drukowany na etykiecie dołączanej do opakowania. A zatem, produkty lecznicze byłyby skanowane i weryfikowane podczas produkcji, a następnie, w trakcie wydawania ich pacjentowi lub przedstawicielowi, pojedynczy kod na opakowaniu byłby skanowany, co uruchamiałoby proces wycofywania tych produktów w repozytorium w Polsce.

Drukuj