Dostosowywanie produkcji do przepisĂłw Dyrektywy FMD

Rozporządzenie Delegowane UE ma zastosowanie wyłącznie do nowych partii produktów wprowadzanych na rynek w dniu lub po 9 lutego 2019 roku. Starszych opakowań nie trzeba usuwać i nadal można je wydawać pacjentom. Producenci dostosowują produkcje, aby umieścić na opakowaniach nowe kody matrycowe 2D, ale w lutym 2019 roku nadal w sprzedaży oraz w łańcuchu dostaw będzie znajdować się znaczna ilość starszych produktów, minie więc dużo czasu zanim wszystkie produkty dostarczane pacjentom będą posiadały niepowtarzalne identyfikatory.

Poziomy towaru zgodnego z Dyrektywą FMD będą wzrastać wraz z upływem czasu, a liczba weryfikacji i wycofywania przeprowadzanych w aptekach zwiększy się w momencie, gdy cały towar będzie w pełni zgodny z jej przepisami.

Kiedy Dyrektywa FMD zostanie wprowadzona w życie, w systemie mogą znajdować się produkty lecznicze, które posiadają kody matrycowe 2D, lecz ich niepowtarzalne identyfikatory nie zostały przesłane do repozytorium w Polsce, lub których dane załadowywane są z opóźnieniem. Dostępna jest prezentacja, która może pomóc w przeszkoleniu zespołów aptecznych w zakresie rozpoznawania rodzajów opakowań, które będą wymagały skanowania w celu weryfikacji i wycofywania, elementów, na które muszą zwrócić uwagę, oraz rodzajów opakowań nie wymagających autentyfikacji.

Drukuj