Korzyści Dyrektywy FMD

Poza identyfikacją leków sfałszowanych, implementacja Dyrektywy FMD oferuje również inne potencjalne korzyści dla zespołów aptecznych:

  • Usprawnione sprawdzanie poprawności wydawanych produktów leczniczych. Zintegrowany system FMD, który umożliwia porównanie produktów wydawanych na receptę z wydawanymi produktami zeskanowanymi mógłby zmniejszyć liczbę błędów popełnianych przy wydawaniu, szczególnie błędów typu „wygląda jak, brzmi jak” (look alike, sound like, LASA);
  • Sprawdzanie danych wszystkich wydawanych produktów leczniczych powinno zapobiec wydawaniu produktów przeterminowanych. Systemy Dyrektywy FMD można również skonfigurować tak, aby sygnalizowały personelowi apteki o upływającym terminem ważności wydawanego leku;
  • Prostsze zarządzanie wycofywaniem towaru, potencjalnie na poziomie pacjenta, jeśli niepowtarzalny identyfikator dostarczanego produktu przechowywany jest w karcie pacjenta;
  • Implementacja Dyrektywy FMD daje możliwość przeglądu procesu wydawania i wprowadzenia zmian, które mogłyby zoptymalizować jej wydajność;
  • Zarządzanie towarem apteki – jeśli produkty zostaną zeskanowane do systemu apteki w momencie dostarczenia ich z hurtowni, Dyrektywa FMD może ułatwić zarządzanie towarem, a także zmniejszyć lub zlikwidować konieczność manualnego sprawdzania danych towaru w aptece.
Drukuj