Egzekwowanie i sankcje za nieprzestrzeganie przepisĂłw

GIF wyraził się jasno, że wymagane są odpowiednie sankcje, aby przepisy Dyrektywy FMD były egzekwowane w Polsce. Są one czynnikiem odstraszającym, zapobiegającym zachowaniu, które mogłoby zagrażać zdrowiu publicznemu.

Jakiś czas temu GIF rozpoczał konsultacje na temat pewnych aspektów związanych z implementacją Dyrektywy FMD w Polsce. Konsultacje zawierały sekcję poświęconą sankcjom za nieprzestrzeganie przepisów. Konsultacje zakończyły się niedawno.

Ogólnie rzecz biorąc, propozycje rządu dotyczące poziomu narzucanych sankcji spotkały się z niezadowoleniem. Dlatego też, rząd zamierza wprowadzić sugestie przedstawione w dokumencie:

Naczelna Izba Aptekarska wykorzystają swoje procesy kontroli, aby ocenić, czy apteki spełniają standardy;

GIF odpowiada za podejmowanie decyzji oraz nakłanianie do podjęcia działań związanych z przestrzeganiem przepisów Dyrektywy FMD. Urząd będzie współpracował z Naczelną Izbą Aptekarską, aby pomóc organizacjom w dostosowaniu się do przepisów. Tam, gdzie to konieczne, przed wszczęciem postępowania karnego, GIF wykorzysta podejście etapowe, stosując środki pozakarne, np. oficjalne ostrzeżenie na piśmie, zawieszenie lub uchylenie prawa wykonywania zawodu;

W przypadku naruszenia wymogów dotyczących dostarczania produktów leczniczych, rząd wprowadzi ustawowe ‘nakazy egzekucyjne’, które należy wydać przed wszczęciem postępowania karnego. Daje to gwarancję, że postępowanie karne stanowi ostateczność.

Drukuj