Co się stanie jak wykryjemy lek sfałszowany?

Należy mieć opracowane procedury postępowania w przypadku wykrycia produktów sfałszowanych, wycofanych i przeterminowanych. Ta czynność pozwoli na opracowanie wewnętrznego planu działania.

Co się stanie jak pojawi się alert sygnalizujący, że lek może być sfałszowany?
Jakie komunikaty mogę mieć na ekranie?

Usługi i Działania

Czy NMVO ponosi odpowiedzialność jeśli firma programistyczna obsługująca apteki oraz szpitale ma problem i przerywa świadczenie usług?

Nie ponosi. System do weryfikacji autentyczności musi mieć opcje buforowania w razie awarii leczą. Informacje, po przywróceniu systemu będą spływać systematycznie i po woli.

Czy producent może przekonać NMVO do załadowania kodów bezpośrednio do systemu krajowego?
Co dzieje się w przypadku konieczności autentyfikacji kodów wielu krajów?
Co się dzieje w przypadku wycofania leku? Co należy zrobić? Jak to wygląda?
W jakim czasie szpitale muszą zwrócić opakowanie, którego nie potrzebują?
Czy dyrektywa FMD jest tym samym co umowa dot. systemu Blueprint? Jakie są różnice? Czy zostaną one wyeliminowane? W jaki sposób? Co posiada większą moc: dyrektywa FMD czy umowa dot. systemu Blueprint?
Kto ponosi odpowiedzialność, kiedy apteki i szpitale nie mogą połączyć się z Krajowym Systemem Weryfikacji Środków Leczniczych (National Medication Verification System, NMVS)?
W przypadku awarii Internetu, po jakim czasie od przywrócenia Internetu, NMVO powinna ponowić świadczenie usług dla apteki?
W jaki sposób ma przebiegać szkolenie dla wszystkich użytkowników? W przypadku większej liczby podmiotów przeprowadzających szkolenie, kto ostatecznie udziela akredytacji? W jaki sposób?
Jeżeli firmy programistyczne aktualizują swoje wersje i usługa weryfikacji zostaje wyłączona, kto ponosi odpowiedzialność?
Kiedy będą dostępne pierwsze kody seryjne?
Co się stanie, jeśli kody będą dostępne, a usługa repozytorium nie?