BEZPŁATNY E-BOOK

Dyrektywa Fałszywkowa
Wytyczne implementacji dla polskiego systemu ochrony zdrowia | szpitalnictwaTematyka poruszana w publikacji:

  • Zakres i podmioty zobligowane do weryfikacji leków.
  • Konsekwencje omijania Dyrektywy Fałszywkowej.
  • Wytyczne w momencie wykrycia sfałszowania leku.
  • Finansowanie wdrożenia odpowiedniego systemu IT.
  • Zobowiązania w implementacji rozporządzenia do polskich szpitali i aptek.
  • Korzyści z wdrożenia dyrektywy.
  • Wytyczne regulacji prawnych w polskich warunkach szpitalnictwa.
  • Procedury autentyfikacji, wycofania leków z aptek i wytyczne w momencie podania pacjentowi.
  • System weryfikacji autentyczności leków.

Podaj swój adres e-mail i odbierz bezpłatny e-book

Invalid email address.