Leki przeterminowane oraz wycofane

System autentyfikacji leków powinien identyfikować nie tylko leki sfałszowane, lecz także leki przeterminowane i wycofane. Obecne metody wycofywania leków opierają się na komunikatach organu nadzorującego oraz usuwaniu leków wycofanych na różnych etapach cyklu dystrybucji. Powszechne obecnie metody informowania o wycofaniu konkretnych serii leków z obrotu nie zapobiegają jednak ich dalszemu stosowaniu przez pacjentów. Komunikat informujący o zidentyfikowaniu leku wycofanego na etapie autentyfikacji posłuży jako dalszy środek bezpieczeństwa. 

Drukuj