Autentyfikacja i weryfikacja

Nowe usługi autentyfikacji muszą weryfikować i autentyfikować produkty lecznicze. Weryfikacja autentyczności, statusu produktu wycofanego i przeterminowanego musi odbywać się wielokrotnie na różnych etapach cyklu dystrybucyjnego leków. Jednakże, autentyfikacja zostanie przeprowadzona tylko raz w momencie wydania, w celu upewnienia się, że leki nie zostały ponownie wprowadzone do łańcucha dystrybucji po wydaniu. Autentyfikacji może dokonać farmaceuta szpitalny, który jest kluczowym pracownikiem służby zdrowia w walce przeciwko lekom sfałszowanym [9]. 

Drukuj