Wyniki audytu

W celu oceny potencjalnych miejsc autentyfikacji leków w aptece szpitalnej oraz wpływu dyrektywy fałszywkowej na organizację pracy w aptece, w polskich szpitalach przeprowadzone zostały audyty.

Audyty prowadzone były w 2015 roku przez Katedrę Technologii Leku, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy w 3 szpitalach: 2 <300 łóżek i 1 >500 łóżek. Każdy ze szpitali posiada aptekę szpitalną. Audyt dotyczył obszarów, które mogą mieć potencjalne znaczenie przy wdrażaniu wymogów dyrektywy fałszywkowej.

Audytowane placówki nie posiadają robotów ani nie wydają leków w formie unit dose. Zaopatrywane są przez producentów i hurtowników. W każdej z aptek jest 1 punkt wydań leków. Punkty wydań zidentyfikowane zostały we wszystkich szpitalach jako potencjalne miejsca autentyfikacji produktów (w jednym >500-łóżkowym wskazano dodatkowo mobilne skanery).  Apteki używają dzielonych opakowań (split packs) i w większości dyspensują leki luzem. Dwa ze szpitali nie wykonują mieszanin ani preparatów IV, jeden wykonuje preparaty do żywienia pozajelitowego.

Oddziały szpitalne nie są bezpośrednio zaopatrywane przez wytwórców/hurtowników. Na oddziałach funkcjonują apteczki oddziałowe (zapasy leków). Poszczególne oddziały nie mają systemów elektronicznych zleceń.

Oddziały zwracają niewykorzystane leki do apteki. Leki niewykorzystane mogą być ponownie używane, w 1 ze szpitali są odsprzedawane. Dostawcy leków w Polsce wymagają ewentualnych zwrotów leków w ciągu 7 dni.

Wszystkie szpitale należą do grupy szpitali, ale nie zaopatrują w leki innych placówek. Żaden ze szpitali nie posiada zewnętrznej administracji.

Drukuj