Wnioski i ograniczenia

Wnioski

Wprowadzenie dyrektywy dot. zwalczania sfałszowanych leków zmieni sposób świadczenia usług zdrowotnych pacjentom, a przez to zobowiązuje wszystkie podmioty uczestniczące
w dystrybucji produktów leczniczych – od producentów, przez hurtowników, importerów równoległych, aż po apteki ogólnodostępne i szpitalne do modyfikacji sposobów dystrybucji leków w kierunku jego uszczelnienia. Obecnie szpitale w Polsce nie są w pełni świadome czekających ich zmian, jeszcze wiele z nich nie zaczyna nawet dostosowywać się do wymogów dyrektywy fałszywkowej. W związku z powyższym, istotne jest uświadamianie placówek medycznych o koniecznych zmianach, wskazywanie obszarów, które muszą być zmienione lub poprawione. Przyjęcie zaprezentowanych w artykule wytycznych pomoże sprawnie przejść przez wdrożenie systemu autentyfikacji i weryfikacji do specjalistycznej opieki medycznej, minimalizując ryzyko zagrożenia dla pacjentów oraz ułatwiając zapewnienie zgodności przez aptekę.

Ograniczenia

Wytyczne te podlegają zmianom w oparciu o akty delegowane do Dyrektywy FMD. Autentyfikacja leków w specjalistycznej opiece medycznej znajduje się na wczesnym etapie rozwoju i najlepsze praktyki mogą ulec zmianie wraz z nabywaniem doświadczenia
i przeprowadzanymi badaniami. 

Drukuj