Skala polskiego przedsięwzięcia

Dyrektywa i rozwiązania techniczne muszą zostać wdrożone w następujących placówkach:

  • Apteki ogólnodostępne
  • Apteki szpitalne
  • Lekarze wydający leki
  • Szpitale więzienne
  • Szpitale wojskowe
  • Apteki internetowe
  • Hurtownicy (full-line i short-line)
  • Wytwórcy posiadający świadectwo rejestracji
  • Niezależni Dostawcy Oprogramowania (ISV)/Medyczne Kartoteki Pacjentów
Rycina: Droga leku po wprowadzeniu Dyrektywy
Drukuj