Skala polskiego przedsięwzięcia

Dyrektywa i rozwiązania techniczne muszą zostać wdrożone w następujących placówkach:

Rycina: Droga leku po wprowadzeniu Dyrektywy