Idealne dopasowanie do istniejącej logistyki

Biorąc pod uwagę znajomość wymogów prawnych, potrzeb aptek szpitalnych oraz praktyczną wiedzę z zakresu logistyki farmaceutycznej, szpitale już w niedługim czasie muszą znaleźć rozwiązanie pozwalające połączyć apteki szpitalne z usługą uwierzytelniania w celu zminimalizowania trudności w adaptacji istniejących procesów logistycznych i ograniczenia dalszych kosztów związanych z samą dyrektywą fałszywkową. Potrzebna będzie specjalna aplikacja wraz z dostępem do sieci internetowej, która działa niezależnie od istniejącego oprogramowania szpitalnego i nie wymaga żadnych dodatkowych stanowisk pracy, dzięki czemu jest elastyczna i może być stosowana wszędzie w aptece szpitalnej.

W kilku badaniach takich rozwiązań szpitalnych za granicą w Oksfordzie i Freiburgu, uwierzytelnianie odbywa się za pomocą urządzeń przenośnych (skanerów) umożliwiających odczyt zarówno liniowych kodów kreskowych, jak i kodów matrycowych 2D wydrukowanych na opakowaniach lub fiolkach.

Cały proces analizy danych (weryfikacja autentyczności produktu leczniczego) jest zautomatyzowany i jedyna interwencja ze strony farmaceuty lub innej osoby upoważnionej do obchodzenia się z produktami leczniczymi w aptece szpitalnej będzie konieczna w przypadku otrzymania odpowiedzi negatywnej (wywołano ostrzeżenie np. o wycofaniu, utracie ważności, podejrzeniu lub kradzieży produktu leczniczego).

Drukuj