Zbędna agregacja?

Branża farmaceutyczna bardzo często głosi postulaty, mówiące o tym, że główny wymóg dotyczący kodowania opakowań, lub serializacji, jest bardzo uciążliwy. Partnerzy biznesowi mogą jednak oczekiwać podjęcia dodatkowych kroków, ukierunkowanych na wprowadzanie specjalnych rozwiązań, umożliwiających tzw. agregowanie danych. Wielu dużych dystrybutorów zamiast wszystkich opakowań znajdujących się w środku planuje skanowanie pojedynczego kodu na opakowaniu pośrednim zbiorczym lub palecie. Agregacja potrzebnych do tego danych podczas produkcji wiąże się jednak z większymi kosztami oraz trudnościami i wielu producentów pomija ją, ponieważ nie jest to wymóg dyrektywy FMD. Z punktu widzenia dystrybutorów agregacja danych jest bardzo korzystna, ponieważ wyklucza konieczność skanowania pojedynczych opakowań, skracając tym samym czas trwania wybranych procesów logistycznych. Zorientowane na ryzyko zasady weryfikacji określone w dyrektywie FMD wymagają od nich sprawdzania kodów na tych opakowaniach. Zdecydowanie woleliby oni zeskanować zagregowane dane, niż rozpakowywać towar, a następnie pakować go z powrotem. Warto przy tej okazji wspomnieć, iż z pozoru zbędna albo niechciana, czy wręcz uciążliwa agregacja może stanowić doskonały punkt wyjścia dla wprowadzania różnorodnych usprawnień, czy rozwiązań techniczno-technologicznych w ramach łańcucha dostaw.

Drukuj