Niezbędne repozytoria

Jak wiadomo z treści RD jądro systemu będą tworzyły krajowe repozytoria danych oraz bazo-danowy system europejski. System, który będzie funkcjonował w kraju będzie tworzony na zlecenie tzw. Krajowych Organizacji Weryfikacji Leków – NMVO (w Polsce KOWAL). Ich zadaniem będzie zarządzanie systemem weryfikacji. O funkcję wykonawcy bazo-danowego systemu krajowego ubiegał się jeden z dwóch  zatwierdzonych wcześniej dostawców technologii. W Polsce, na dostarczenie systemu bazo-danowego, została podpisana umowa z firmą Arvato W ciągu kolejnych kilku miesięcy zobaczymy nagły wzrost rozwoju działalności oraz zawieranych umów, ponieważ w całej UE rusza kilkadziesiąt dużych projektów z zakresu informatyki medycznej. Nie należy oczekiwać, że w kolejnych trzech latach wszystko będzie przebiegało gładko i sprawnie. Producenci leków i importerzy równolegli, będą wprowadzać dane do systemu bazo-danowego tylko za pośrednictwem repozytorium europejskiego, które jest pod zarządem ENVO (European Medicines Verification Organisation), skąd dane będą bezpośrednio trafiać do systemów narodowych, gdzie będą przechowywane.

Jeśli krajowe systemy zostaną wprowadzone nieprawidłowo, z opóźnieniem, będą podatne na błędy, powolne lub trudne w użyciu dla aptekarzy, mocno odczują to dystrybutorzy i producenci. Duże ilości opakowań zwracanych ze względu na nieprawidłowe działanie systemu będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami.

W celu rozwiązania problemu, stworzenia nowej wersji danych i umożliwienia sprzedaży produktu, potrzebne będą dodatkowe osoby oraz systemy. W przypadku zwrotu nawet całej, nienaruszonej i nieotwartej palety lub kartonu, producenci, którzy nie agregują danych podczas produkcji, będą musieli dotrzeć do opakowania jednostkowego, sprawdzić kody, ponownie spakować towar, itd. Producenci  mocno angażowali  się w proces  powstania NMVO (bezpośrednio i poprzez zrzeszenia producentów) i wybór dostawców usług bazo-danowych w krajach, w których działają. Jedynie praktyczne doświadczenie i wiedza, a także, że pełna zgodność ich usługi z RD umożliwi producentom sprawdzenie kodów 2D przed ostatecznym terminem implementacji. Czas poświęcony teraz na przyjęcie odpowiedniej metody to czas dobrze spożytkowany, bo zagwarantuje firmom obecność ich produktów w obrocie towarowym od lutego 2019 roku.

Drukuj