Pilotażowe wprowadzenie systemu weryfikacji w Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, jako pierwszy w Polsce w roku 2017 postanowił wziąć udział w międzynarodowym projekcie pt: Badanie autentyczności produktów leczniczych w polskich aptekach – pilotaż, przy współpracy Zakładu Technologii Postaci Leku w Bydgoszczy i Uniwersytetu w Oxfordzie, co w rezultacie zaowocowało publikacją uznawaną za rekomendację wdrożenia FMD dla szpitalników w Polsce.

Kolejnym projektem jest zbadanie gotowego rozwiązania, aby przygotować szpital i aptekę szpitalną w Ostrołęce do gotowości już za kilka miesięcy do wymagań dyrektywy fałszywkowej. Szpital w Ostrołęce będzie pierwszym wzorcowym ośrodkiem w Polsce.

Projekt w Szpitalu dr. Psarskiego jest nadzorowany przez pana magistra farmacji Mikołaja Zerhau. Projekt prowadzony jest pod pod kierownictwem dra n. farm. Piotra Merksa z Katedry Technologii Postaci Leku w Bydgoszczy, prof. nadzw. dr hab. n. med. Miłosza Jaguszewskiego oraz mgr farm. Damiana Świeczkowskiego z I Kliniki Kardiologii GUMED. 

„Zapisy aktu delegowanego i FMD stawiają farmaceutów szpitalnych na linii frontu w walce ze sfałszowanymi lekami. Sposoby organizacji pracy w aptekach szpitalnych mogą być bardzo złożone i obejmować różne środowiska. W takim przypadku kluczowe jest jak najlepsze przygotowanie się do zmian". Konieczne jest wspieranie Krajowej Organizacji Weryfikacji Leków (KOWAL), szpitali i stowarzyszeń aptek szpitalnych w prawidłowym określeniu wpływu dyrektywy na ich działania, co jest kluczowe dla udanego wdrożenia  w terminie.

Dla lepszego rezultatu projekt ten musi być postrzegany jako proces uczenia się i powinien być elastyczny w celu wprowadzenia zmian, zarówno w logistyce apteki szpitalnej, jak i w aplikacji programowej (projektowanie, sposób jej wykorzystania - np. zmiana z urządzenia, komputera). Przy każdej istotnej zmianie powinniśmy powtórzyć proces uwierzytelniania – aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla apteki szpitalnej celem zmniejszenia przyszłych kosztów.

Drukuj