Konieczność przeprowadzenia pilotażu w szpitalach

Celem projektu pilotażowego powinno być zapewnienie jasnego zrozumienia implikacji procesu uwierzytelniania dla przepływu pracy logistycznej, korzyści i kosztów związanych z tą czynnością. Aby móc to zrobić, przyjrzymy się temu, jak czasochłonne i kosztowne są te dodatkowe procesy, jakie byłyby oszczędności i jaki byłby ogólny rezultat projektu pilotażowego. Uważamy, że jest to właściwy sposób podejścia do wdrożenia dyrektywy w sprawie sfałszowanych leków, aby zapewnić państwu i kierownictwu szpitala solidne podstawy do dalszego planowania budżetu.

Drukuj